Čiastka č. 107/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 12.11.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave 15.11.1996
312/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/96 a Rozhodnutia č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o použití článku 34a prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
313/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
r1/c107/1996 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 287/1996 Z. z.