Redakčné oznámenie č. r1/c107/1996 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 287/1996 Z. z.

Čiastka 107/1996
Platnosť od 12.11.1996 do31.12.2001

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 287/1996 Z. z. o podmienkach poskytovania prostriedkov Štátneho fondu telesnej kultúry

1. V § 2 ods. 4 má byť namiesto slova „podpísané“ správne uvedené slovo „predpísané“.

2. V § 3 má byť namiesto slova „rozpočtových“ správne uvedené slovo „rozpočtovaných“.

Redakcia