Čiastka č. 83/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 04.11.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
296/1994 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky 04.11.1994
297/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany 01.12.1994
r1/c83/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške č. 192/1994 Z. z.