Čiastka č. 82/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 28.10.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
294/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o financovaní civilnej ochrany z prostriedkov štátneho rozpočtu 01.11.1994
295/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o škole v prírode 28.10.1994
r1/c82/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 165/1994 Z. z.