Redakčné oznámenie č. r1/c82/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 165/1994 Z. z.

Čiastka 82/1994
Platnosť od 28.10.1994

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 165/1994 Z. z. o podrobnostiach o usmerňovaní mzdovej náročnosti produkcie v podnikateľských subjektoch v roku 1994

1. V § 4 ods. 4 majú byť namiesto slov „z odseku 6“ správne uvedené slová „z odsekov 6 a 7“.

2. V prílohe nariadenia vlády v bode 1 v poslednej vete má byť namiesto slova „dve“ správne uvedené slovo „tri“.

Redakcia