Čiastka č. 56/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 05.08.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
193/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti 01.09.1994
194/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia 01.09.1994
195/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1994 a o úprave dôchodkov priznaných v roku 1995 01.09.1994
196/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o domovoch mládeže 01.09.1994