Čiastka č. 49/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 07.07.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
169/1994 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
170/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o nástupníctve Slovenskej republiky a Českej republiky do medzivládnych dohôd o účasti na výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu (KŤUK) na Ukrajine a o vyporiadaní záväzkov štátneho rozpočtu federácie z tejto účasti
171/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci