Čiastka č. 36/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
127/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 01.09.1994
128/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o prevode pohľadávok a záväzkov federácie z poskytnutých návratných finančných výpomocí a štátnych záruk do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky
129/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode hodnoty vykonaných prác a dodávok, ktoré boli financované z neinvestičných prostriedkov rozpočtových organizácií podľa povolených výnimiek Ministerstva financií Slovenskej republiky, po ich dokončení do hmotného investičného majetku v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky z 8. februára 1994 č. 93