Čiastka č. 20/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 10.04.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
70/1994 Z. z. Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 10.04.1994
71/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 10.04.1994
72/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností 10.04.1994