Čiastka č. 59/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 18.10.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
228/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o tiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu 18.10.1993