Čiastka č. 53/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 31.08.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
196/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní učebníc žiakom 01.09.1993
197/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 383/1992 Zb. o škole v prírode 01.09.1993
198/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou Slovenskej republiky o hospodárskej, priemyselnej, technickej a vedecko-technickej spolupráci