Čiastka č. 50/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 22.08.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 01.09.1993
183/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o lesoch a ich obhospodarovaní 22.08.1993
184/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o krmivách 22.08.1993
185/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky 01.09.1993