Čiastka č. 5/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 26.01.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993