Čiastka č. 38/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
135/1993 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
136/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o puncových poplatkoch 01.07.1993
137/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1993 30.06.1993