Čiastka č. 35/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní 01.06.1993
123/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotrníctva Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa 01.06.1993