Čiastka č. 24/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 23.04.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
82/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky 01.05.1993