Čiastka č. 23/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 15.04.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
81/1993 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii z 12. apríla 1993