Čiastka č. 13/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 01.03.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
51/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štandarde prezidenta Slovenskej republiky 01.03.1993