Čiastka č. 10/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 15.02.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
38/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 15.02.1993
39/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 15.02.1993
40/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 15.02.1993
41/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách 15.02.1993
42/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej pokladnici 15.02.1993