Čiastka č. 1/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 01.01.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Zbierke zákonov Slovenskej republiky 01.01.1993
2/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01.01.1993
3/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení armády Slovenskej republiky 01.01.1993
4/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 01.01.1993