Čiastka č. 68/1992 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
334/1992 Zb. Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
335/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení vízovej povinnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom