Čiastka č. 51/1992 Zb.

Vydaná dňa: 29.05.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
248/1992 Zb. Zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch 29.05.1992
p1/c51/1992 Zb. Organizačný a rokovací poriadok Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky