Čiastka č. 50/1992 Zb.

Vydaná dňa: 29.05.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
245/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície v znení neskorších predpisov 29.05.1992
246/1992 Zb. Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 29.05.1992
247/1992 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky 01.06.1992