Čiastka č. 5/1992 Zb.

Vydaná dňa: 20.01.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
21/1992 Zb. Zákon o bankách 01.02.1992
22/1992 Zb. Zákon o Štátnej banke česko-slovenskej 01.02.1992
23/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů 20.01.1992
24/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1991 Zb. o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov 20.01.1992