Čiastka č. 49/1992 Zb.

Vydaná dňa: 29.05.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
234/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine, v znení zákona č. 132/1982 Zb. 01.07.1992
235/1992 Zb. Zákon o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení 01.06.1992
236/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/1991 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 29.05.1992
237/1992 Zb. Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady 12.06.1992
238/1992 Zb. Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu 07.06.1992
239/1992 Zb. Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky 01.07.1992
240/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 01.07.1992
241/1992 Zb. Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 01.07.1992
242/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 01.06.1992
243/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., u úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. 29.05.1992
244/1992 Zb. Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí 01.07.1992
p1/c49/1992 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto