Čiastka č. 42/1992 Zb.

Vydaná dňa: 22.05.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
211/1992 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov 01.01.1993
212/1992 Zb. Zákon o sústave daní 01.01.1993
213/1992 Zb. Zákon o spotrebných daniach 01.01.1993
214/1992 Zb. Zákon o burze cenných papierov 22.05.1992