Čiastka č. 126/1992 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
615/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy 01.01.1993
616/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o stredných odborných školách Federálneho policajneho zboru 31.12.1992
617/1992 Zb. Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů 31.12.1992