Čiastka č. 114/1992 Zb.

Vydaná dňa: 14.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
569/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
570/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Japonska
571/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bulharskou republikou
p1/c114/1992 Zb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993 29.12.1992