Čiastka č. 109/1992 Zb.

Vydaná dňa: 07.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
539/1992 Zb. Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) 31.12.1992
540/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa vykonáva zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) 31.12.1992
p1/c109/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na zamedzenie nezrovnalosti v oblasti súdnych poplatkov 07.12.1992