Čiastka č. 13/1991 Zb.

Vydaná dňa: 01.03.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/1991 Zb. Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia 01.03.1991
57/1991 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky 01.03.1991
58/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov 01.03.1991
59/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 78/1989 Zb. o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok) 01.03.1991
60/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky 01.04.1991
61/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prijatí zmien Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) 01.01.1991
p1/c13/1991 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. januára 1991 o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
r1/c13/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby