Čiastka č. 1/1991 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1991 Zb. Zákon o zamestnanosti 01.02.1991
2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní 01.02.1991
3/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce 01.02.1991
4/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1997 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách 01.02.1991