Čiastka č. 97/1990 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
583/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa vykonáva devízový zákon 01.01.1991
584/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky 01.01.1991
585/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov 01.01.1991
586/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov 29.12.1990