Čiastka č. 7/1990 Zb.

Vydaná dňa: 01.02.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o účtovníctve 01.03.1990
24/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška č. 99/1989 Zb., o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) 01.02.1990
25/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. 01.03.1990