Čiastka č. 18/1990 Zb.

Vydaná dňa: 16.03.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/1990 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o počte poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej republiky a poslancov národných výborov a o volebnom období Slovenskej národnej rady 16.03.1990
80/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady 16.03.1990
o1/c18/1990 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady