Uznesenie č. o1/c18/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady

Čiastka 18/1990
Platnosť od 16.03.1990

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 16. marca 1990

o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 24 zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje voľby do Slovenskej národnej rady a určuje dni ich konania na piatok 8. a sobotu 9. júna 1990.

R. Schuster v. r.