Čiastka č. 34/1989 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
156/1989 Zb. Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu 01.01.1990
157/1989 Zb. Zákon o dôchodkovej dani a o zmenách zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike (zákon o dôchodkovej dani) 01.01.1990
158/1989 Zb. Zákon o bankách a sporiteľniach 01.01.1990
159/1989 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, zákon o prečinoch a Trestný poriadok 01.02.1990
160/1989 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom 01.01.1990
o1/c34/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c34/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o3/c34/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o7/c34/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o8/c34/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o9/c34/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov