Čiastka č. 14/1989 Zb.

Vydaná dňa: 25.05.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1989 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
53/1989 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 188/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, v slovenskom vydaní
o1/c14/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c14/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov