Redakčné oznámenie č. 53/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 188/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, v slovenskom vydaní

Čiastka 14/1989
Platnosť od 25.05.1989

53

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby v zákone č. 188/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, v slovenskom vydaní

V § 73 písm. c) text za bodkočiarkou má správne znieť:

„dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, pokiaľ boli s nimi riadne oboznámení,“.

Redakcia