Čiastka č. 11/1989 Zb.

Vydaná dňa: 05.04.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
43/1989 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 17. februára 1989 o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
44/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady 05.04.1989
45/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poslancoch Slovenskej národnej rady 05.04.1989
46/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami 01.07.1989
47/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze vývozu niektorých plastických trhavín 05.04.1989
48/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 20.04.1989
o1/c11/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov