Čiastka č. 44/1988 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
205/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.01.1989