Čiastka č. 43/1988 Zb.

Vydaná dňa: 14.12.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
193/1988 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky 01.01.1989
194/1988 Zb. Zákon o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy 01.01.1989
195/1988 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989 01.01.1989
196/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov a zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre 14.12.1988
198/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom 01.01.1989
202/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení vývozu niektorých chemikálií 14.12.1988
203/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov 01.01.1989