Čiastka č. 41/1988 Zb.

Vydaná dňa: 14.12.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
188/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce 01.01.1989
189/1988 Zb. Zákon o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
190/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlakov na celoštátnych dráhach a vlečkách 01.01.1989
191/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku 29.12.1988