Čiastka č. 3/1988 Zb.

Vydaná dňa: 29.02.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
20/1988 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky kterou se privádí zákom o myslivosti
21/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. štátnej pamiatkovej starostlivosti 01.03.1988
22/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva 01.03.1988