Čiastka č. 12/1988 Zb.

Vydaná dňa: 12.05.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o banskej záchrannej službe 01.07.1988
70/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o vybraných banských zariadeniach 01.07.1988