Čiastka č. 11/1988 Zb.

Vydaná dňa: 02.05.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
65/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou 01.09.1988