Čiastka č. 10/1988 Zb.

Vydaná dňa: 27.05.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
63/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov