Uznesenie č. 63/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov

Čiastka 10/1988
Platnosť od 27.05.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

63

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 11. apríla 1988

o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov a určuje deň ich konania na sobotu 4. júna 1988.

V. Šalgovič v. r.