Čiastka č. 3/1987 Zb.

Vydaná dňa: 13.02.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/1987 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb 01.03.1987
6/1987 Zb. Opatrenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene opatrenia vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a obdobnej hospodárskej činnosti schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Zb. v znení opatrenia vlády Československej socialistickej republiky schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 22. novembra 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Zb. 01.01.1987