Čiastka č. 13/1987 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1987 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky 01.09.1987
62/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 01.07.1987
63/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a obdobných označení 16.07.1987
64/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) 01.07.1987