Čiastka č. 1/1987 Zb.

Vydaná dňa: 16.01.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív 01.03.1987
2/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 01.02.1987